FraudeInfodesk; dé tool in de bestrijding van financieel-economische criminaliteit

In 2015 is Stichting Aanpak Financieel-economische Criminaliteit in Nederland gestart met een pilot om financieel-economische criminaliteit tegen het bedrijfsleven in kaart te brengen. In de contacten met het bedrijfsleven ontdekten wij de behoefte om op dit vlak centraal iets te organiseren.

De FraudeInfodesk is een zelfsturende en niet commerciële, onafhankelijke organisatie die in samenwerking met verschillende sectoren samenwerkt en opkomt voor de belangen van ondernemers op het gebied van Fraudebestrijding.

John Nihot van de Fraudehelpdesk vertelt u tijdens deze sessie hoe de FraudeInfodesk u kan helpen bij het voorkomen van schade.

Over uw spreker John Nihot

John Nihot heeft als Credit Management Professional een ruime ervaring in het aanbieden van Credit Management diensten (Bedrijfs(krediet)informatie- en incassodiensten, Credit Management Consultancy en Debiteurenbezoeken). Als consultant ruime ervaring bij het in kaart brengen en optimaliseren van Credit Management processen bij opdrachtgevers. Co-owner van CMIC debiteurensoftware.

Woon deze sessie ook bij!

Wilt u ook deze sessie bijwonen op het Factuurcongres? Meld u dan vandaag aan voor deelname aan dit congres.