Programmacommissie

Jelle Attema.jpg
Jelle Attema
Adviseur op het gebied van e-factureren en interoperabiliteit

Jelle Attema is sinds 2009 werkzaam als adviseur op het gebied van e-factureren en interoperabiliteit bij ECP. ECP is het platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kennis uitwisselen en samenwerken om de ontwikkeling van de Nederlandse informatiesamenleving te bevorderen. Diverse projecten, onderzoeken en debatten verbinden partijen en zetten de maatschappelijke betekenis van ICT op de agenda van politiek, overheid en bedrijfsleven. Zo realiseert het platform doorbraken en creëert het de juiste randvoorwaarden waardoor kansen kunnen worden benut en bedreigingen worden weggenomen. Voordat Jelle bij ECP werkte, was hij ruim 11 jaar researcher aan de TU Delft.

HansHodes.jpg
Hans Hodes
Business Consultant
Shared Sevice Center Billing van KPN

Hodes slaat niet alleen de brug tussen business en IT, ook tussen business en de klant. Het draait immers om de klant. Hij heeft bij KPN diverse management en consultancy functies bekleed. De laatste twee jaar is hij vooral bezig met ‘slimme billing-oplossingen’ voor corporate klanten en de overgang naar elektronisch factureren. Hij is lid van het expertteam bij PIANOo voor de Nederlandse Overheid en voorzitter van de Billing werkgroep van de Europese telco’s.

Edwin Tierlier.jpg
Edwin Tierlier
Principal & Senior Policy Maker eProcurement
Ministerie van Binnenlandse zaken

Edwin Tierlier studeerde onder andere aan de Nijenrode Business School en de Technische Universiteit Delft en is sinds 2010 werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.  Als senior beleidsmaker is Edwin verantwoordelijk voor de promotie van het gedachtegoed op het gebied van e-inkoop, e-factureren en optimaliseren van inkoopprocessen. Edwin fungeert als bruggenbouwer tussen alle betrokken partners en stakeholders. Daarnaast is Edwin is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van DigiInkoop en eFactureren.

Meer sprekers worden geladen